Vi Solens Barn International | We Children Of The Sun International

Vår värld i världen

Uppvaknandet ur människans mångmiljonåriga existentiella okunskap är känslomässigt djupt gripande och revolutionerande. Man vaknar som en främling i en värld fylld av vidskepelse, droger, våld, hat, egoism, girighet mm. där individerna inte är medvetna om sitt unika ursprung och vidden av sin tillfälliga existens.

Därför är vårt främsta mål, förutom att arbeta för det existentiella uppvaknandet, att skapa en egen värld i världen. Och så snart vi blivit tillräckligt många eldsjälar och fått ihop tillräckligt stiftelsekapital, ca. 100.000 kronor, skall vi bilda stiftelsen ”VI SOLENS BARN” vars ändamål skall vara att verka för det existentiellla uppvaknandet och för att främja våra intressen. Denna stiftelse skall äga rätt att äga fastigheter i och utom landet samt att bedriva verksamhet som främjar stiftelsens intentioner. Stiftelsen skall äga rätt att mottaga donationer, testamenten etc.

När detta första steg förverkligats skall vi arrendera eller köpa en gård nära havet som skall fungera som en oas – ett andra hem – som alltid står öppet när vi känner för en tids gemenskap med likasinnade eller då vi behöver fly från människors allt sjukare beteende eller då vi känner för att återknyta kontakten med vårt urpsrung, med havet, naturen, forntiden och stjärnenätterna. Vårt behov av ensamhet kommer att kräva ett flertal mindre byggnader. Så långt som möjligt kommer vi att sträva efter att bli självförsörjande vad det gäller föda och energi.

Vi skall även uppföra några bronsåldershus där vi kan leva nära naturen när vi känner för en tids avkoppling från vår tids civilisation och dess människor. Likt våra förfäder under svunna årmiljoner skall vi samlas kring lägereldarna för tankeutbyte och kontemplation och i forntidshusens dunkla och rofyllda inre kan vi förnimma något av det ofattbara tidsdjup ur vilket vi uppstått. Här skall vi även – så långt vår moral tillåter – återuppliva de soldyrkande bronsåldermänniskornas livsbejakande solfester!

Kommande vinter – 2012/2013 – kommer vi som har svårt att leva utan Solens livgivande ljus och värme och en levande natur att hyra ett äldre och naturskönt beläget hus på den portugisiska ön Madiera. Här lever vi till självkostnadspris, fiskar, odlar blommor, egna grönsaker mm. och vi ägnar oss åt astronomiska observationer liksom studier av Solen.

Även här skall vi uppföra ett eller ett par mindre forntidshus för att kunna leva riktigt nära naturen – att vara nära varandra och somna in till vindens och havets ljud skapar ett underbart välbefinnande. Vi skall även ta hand om hemlösa hundar och ordna nya hem åt dem. Är du intresserad av att vara med så hör av dig. Längre fram i tiden när stiftelsens ekonomi medger kommer vi att köpa ett hus på Madeira som liksom gården är tillgängligt för alla medlemmar i gruppen. Se gärna: Hälsning från Madeira (YouTube).

Som de första människorna på de nya existentiella tankevidderna skall vi nu skapa vår egna värld i världen. Och detta kan vi bara göra med gemensamma krafter. Den rike hjälper den fattige och vi stödjer varandra på vår gemensamma livsvandring mot upphörandet. Känner du för att vara med så hör av dig på telefon eller via kontaktlänken.