Vi Solens Barn International | We Children Of The Sun International

Solen – källan till livet

Tusende gånger har vi sett Solen höja sig i öster, genomvandra sin bana över himlen och försvinna bland västerns skyar, tusende gånger sett henne väcka till liv naturens slumrande barn, varje vår sett henne smälta snön på våra höjder, isen på våra fjärdar, sett henne framlocka blommor ur Jordens frusna barm, löv ur trädens krympta knoppar, ja kanske till och med hälsans rosor på våra egna av vintern förbleknade kinder; men vad detta underbara, mäktiga väsen, denna allt levandes moder och härskarinna är, det har vi ej så noga vetat.

Detta skrev ett av våra stora genier, prästen som blev ateist, astronom och författare – Hjalmar Strömer – i mitten av 1800-talet. (Läs mer om Strömer på sidan Tankeutbyte – Kontakt).

I dag vet vi att Solen är vår närmaste stjärna och mer än en miljon gånger större än Jorden. (Den lilla blå pricken i bildens nedre högra del är Jorden i förhållande till Solen. Skalenligt skulle den blå pricken vara belägen 15 meter bort).

Att Solen, sedd från Jorden, inte ser större ut än Månen beror på det väldiga avståndet. (På bilden skulle Månen inte vara större än punkten som avslutar denna mening och knappt synlig intill den lilla blå Jorden).

Solen består huvudsakligen av väte och helium men där finns även alla de ämnen som bygger våra kroppar och medvetanden – vi har samma kosmiska ursprung som Solen.

Djupt i Solens svarta inre, i gränsskiktet mellan väte och helium, omvandlas varje sekund mer än 600 miljoner ton väte till helium som sjunker in mot Solens centrum. Överskottsenergin från denna väldiga kosmiska atomprocess, som turligt nog är belägen 15 miljoner mil bort från oss, höjer temperaturen på jordytan med nästan 300 grader trots att blott en miljarddel av Solens utstrålning når vår Jord. Utan Solen vore Jorden en tyst och nedfryst himlakropp i universums svarta och kalla väldighet där temperaturen konstant är minus 270 C. (Redan på en mils höjd över våra huvuden är temperaturen, sommar som vinter, nere i 60 minusgrader).

Från Solen strömmar ständigt en för oss osynlig plasmavind (fria elektroner och vätekärnor) mot och förbi Jorden. Ute vid solsystemets yttre gräns bildar solvinden en sköld som skyddar oss från den direkt dödande kosmiska strålningen som strömmar mot oss från exploderade stjärnor och andra kosmiska objekt som avger högenergistrålning. När solvinden då och då ökar i styrka tänds norr- och sydskenet över Jordens poler. ”Ljudet” som uppstår när solvinden pressar mot Jordens skyddande magnetfällt påminner om ljudet från avlägsna bränningar – ett dovt, mäktigt, stigande och fallande ljud.

Solen bildades för mer än fem miljarder år sedan ur resterna efter tidigare stjärnor som åldrats och exploderat vilket även vår Sol kommer att göra om ungefär lika lång tid när det mesta av vätet är omvandlat till helium. Omvandlingsprocessen sprider sig sakta utåt vilket medför att Solen ökar i omfång och utstrålning.

Från begynnelsen har Solens styrka ökat med cirka 40 procent. Och ”redan” om några hundra miljoner år kommer den allt starkare Solen att förånga Jordens oceaner. Med tiden kommer bergen att smälta och materien som en gång byggde liv och människojag att återförenas med sitt kosmiska ursprung vilket kan sägas ske redan vid vår död då tiden och medvetandet upphör. Av ljus – till ljus…

Solen är källan till livet och vi lever endast genom Solens livgivande strålning över Jorden och likt dibarnet som söker sin moders bröst söker vi människor och ALLT levande på Jorden vår kosmiska moders livskraft – vi är alla SOLENS BARN.

På sidan spaceweather.com finner du ständigt uppdaterad bild av Solen tagen från en stationär satellit som befinner sig mellan Jorden och Solen. Du kan se solvindens nuvarande hastighet förbi Jorden och var de hittills upptäckta 1193 (Februari 2011) potentiellt farliga asteroiderna befinner sig vilka varierar i storlek från meter- till kilometerstora berg av sten eller järn som då och då korsar Jordens bana med hög hastighet  i det kosmiska mörkret.