Vi Solens Barn International | We Children Of The Sun International

Jorden

Den solbelysta delen av Jorden sedd från månen.

Planeten Jorden är vårt enda hem i universums svarta och kalla väldighet.  Temperaturen i det kosmiska mörkret som omger Jorden och som Jorden med en fart av 3 mil per sekund färdas fram med i sin bana runt Solen är konstant 270 minusgrader.

Ett blott några kilometer högt luftlager ovanför våra huvuden skyddar oss från den kosmiska kölden. Några mil under våra fötter blir berget glödande och temperaturen stiger till över den som råder på Solens yta. Jordens centrum är beläget något mer än 600 mil under oss.

Jorden svävar fritt i den kosmiska väldigheten. Det finns inget över, inget under, inget till höger, inget till vänster som håller den på plats. Det är Solens väldiga dragningskraft och Jordens hastighet i sin omloppsbana som balanserar varandra. Minskade hastigheten skulle vi dras in mot Solen och förintas vilket inte skulle märkas på den väldiga Solens yta.

Det enda vi märker av Jordens snabba och farofyllda färd runt Solen är att årstiderna växlar och att natthimmelen då och då lyses upp av “stjärnfall”, små ärtstora partiklar från de kosmiska vidderna som kommer i vår väg och som brinner upp genom friktionen mot Jordens atmosfär.

Då och då kolliderar Jorden med större föremål av is/grus, sten eller rent järn. Vid flera tillfällen tidigare har Jorden träffats av sådana rymdens “bomber” som genom sin katastrofala verkan nästan förintat livet på Jorden. Frågan är inte OM detta kommer att hända igen utan NÄR. Ett klippblock med en diameter av 2.1 kilometer var nära Jorden den 7 januari 2011. Hitintills (Febr. 2011) har 1185 potentiellt farliga asteroider upptäckts. Och nya tillkommer i stort sett varje vecka.

Dessa ”rymdbomber” varierar i storlek från knappnålshuvuden till kilometer och milstora. Vid en kollision med Jorden genomtränger de atmosfären på mindre än en halv sekund. Nedslag av större rymdbomber kan utestänga Solens livgivande ljus och värme under århundraden. Så njut av den blå himlen och den klart lysande, värmande och livgivande Solen.

Aktuell data över asteroider “rymdbomber” i Jordens närhet just nu finner du på: spaceweather.com