Vi Solens Barn International | We Children Of The Sun International

Däggdjuret människan

Alla är vi resultatet av våra föräldrars nattliga nöje och en ofattbart lång biologisk utveckling som tog sin början i Jordens hav för nästan fyra miljarder år sedan.

Låter vi Eiffeltornets höjd motsvara denna tid så ryms människans tid på Jorden inom färglagrets tjocklek på Eiffeltornets tak. Så ofattbart är det tidsdjup ur vilket vi uppstått.

”Minnen” från detta ofattbara tidsdjup finns dock kvar i våra kroppar – vi har urhavets salt i vårt blod, i vår mödas svett, i våra ögons tårar. Vi har urhavets kalkvita byggnadsämne i vår benstomme liksom det finns i fiskarnas ben och snäckornas skal och urhavets salta vatten omslöt oss under fosterstadiets nio månader. I denna urtidens miniatyrocean repeterade vi hela vår mångmiljonåriga utvecklingshistoria från fiskens gälar till däggdjurets svans och ludenhet.

Som ett minne från urhavet, där honan deponerade mängder av ägg/rom i en geléklump fritt flytande i vattnet, föds varje kvinna ännu i dag med ca. 700 000 ägg i sina folliklar. Varje man producerar tusentals spermier per sekund och avger vid varje orgasm ca. 250 miljoner spermier som ett minne från denna tid då hanen hade till uppgift att befrukta de många äggen. Fritt i luften kan en man vid orgasm spruta sin sperma mer än två meter. Denna i dag betydelselösa funktion hade stor betydelse i urtidens hav då spermastrålen hade att övervinna vattnets motstånd för att nå äggen.

Ett ytterligare minne från urhavet är vår mer än 700 miljoner år gamla lukthjärna. Denna gav hanen möjlighet att lokalisera äggklumpen vars speciella doft fick honom att avge sin mjölke/sperma. Denna uråldriga hjärna inom oss får i dag sovande män, som exponeras för en kvinnas naturliga könsdoft, att reagera med erigerad penis och i en del fall även utlösning. Sovande kvinnor som exponeras för manlig könsdoft reagerar genom att bli oroliga och utsöndra slidsekret.

Anmärkningsvärt är även att de flesta män anser att kvinnans könsdoft påminner om dofter från havet. (Är du kvinna och vill uppleva en verkligt viril man/hane så gör som kvinnor gjort i årmiljoner före dig – tvätta dig enbart i ditt egna eller havets salta vatten och använd ditt naturliga doftsystem!).

Trots att omkring 450 miljoner år har förflutit sedan vi lämnade urhavet går det knappast att se skillnad mellan mannens och fiskens spermier av i dag. Bilden visar en fiskspermie. Allt emellanåt färgas havet ännu grått av dessa miljarder simmande småttingar!

Efter den ofattbart långa tiden i urhavet tog vi oss upp på land med hjälp av starka fenor som med tiden utvecklades till fyra ben. Under denna tid, i gränslandet mellan hav och land, anpassades fortplantningssystemet till landlivet. För att skydda ägg och spermier från luftens förintande syre försågs hanen med ett organ med vilket han kunde deponera spermierna inuti honans kropp där uroceanens salta vatten kom att återskapas i hennes livmoder.

Efter ytterligare hundratals miljoner år på land började vi gå på de bakre benparen. Fyrfotastadiet är dock inte mer avlägset i tiden än att vi än i dag svänger med armarna när vi går som om vi ännu gick på alla fyra. Och likt alla andra däggdjur avger vi illaluktande metangas från tarmkanalen cirka femton gånger per dygn och den för mannen starkaste sexuella signalen – kvinnans bakdel – gäller ännu. Dagens svällande kvinnobröst är evolutionens försök att flytta fram signalen så att den passar den upprätta gången.

Hos gorillan, vår närmaste släkting i djurvärlden, inleds samlaget ofta med att honan sitter på huk med ryggen mot hanen.  Detta inledande samlagsförlopp har med stor sannolikhet även varit däggdjuret människans. Hanens penis kom i denna hukande ställning att föras förbi slidöppningen och stimulerade på så sätt honans klitoris. När hon av denna stimulans tittade ner mellan sina ben såg hon det blanka ollonet sticka fram omgivet av sitt egna könshår – en lustfylld syn som bakats in i generna under årmiljonernas gång.

Stimuleringen av klitoris fick henne att lyfta en aning på baken vilket styrde in hanens penis i hennes vagina. Och nu fick honan en betydligt ökad sexuell stimulans genom att hanen med sin penis kom att stimulera honans så kallade G-punkt som är belägen ca. fem centimeter in och på framsidan av slidan. Därmed lyfte hon baken ytterligare vilket gav hanen möjlighet att avge sin sperma så långt in som möjligt.

G-punkten är i funktion ännu i dag och bidrager till att kvinnor får en starkare orgasm vilket utlöser rytmiska sammandragningar av slidan som hjälper spermierna att nå sitt mål. Och samlag bakifrån är ännu den bästa samlagsställningen för graviditet. Den uppstigande könsdoften från kvinnan, som har 75% fler doftkörtlar kring könsorganet än mannen, förstärker mannens orgasm och ökar antalet spermier. (Naturfolkens starka kropps- och könsdofter, som attraherar eller repellerar könen, bidrar till en genetiskt bra avkomma).

Elden – vår trygghet

Under minst en miljon år har människans samlats kring lägereldarnas trygga ljus och värme. Där fanns bland annat unga fertila kvinnor som mist sina män i kampen för överlevnaden. Där fanns även äldre män som klarat många hårda duster. De bar på bra gener och de hade hela tiden nybildade spermier.

Några av dem hade förlorat håret på hjässan som lyste blank i eldskenet. Detta påminde de unga kvinnorna om en syn de sett strax före de lustfyllda upplevelserna med mannen de älskat – det blanka ollonet på en starkt erigerad penis omgivet av en krans av hår.

De äldre männens blanka hjässor som glimmade i eldskenet blev den sexuella signal som öppnade vägen till de unga fertila kvinnornas sköten vars ägg hade och har den unika förmågan att förnya, ”uppdatera”, den befruktande spermien. Därmed kunde gruppen bestå och livslågan fördes vidare med en genetiskt bra avkomma.

Detta är i dag anledningen till att en del män blir flintskalliga och att äldre män drabbas av så kallad ”gubbsjuka”, en stark lust att kopulera med unga kvinnor. Notera att män producerar nya spermier under hela sin livstid och att det bara finns två ställen på deras kroppar som uppnår samma grad av blankhet – den kala hjässan och ollonet på en erigerad penis. Benämningen ”ollonhuvud”, som uppstått under senare tid, är således helt korrekt!

Genom sin starka sexualdrift och våldsamma förmering över Jorden har däggdjuret människan utlöst den förintelsemekanism som av evolutionen finns inbyggd i varje däggdjur som ett skydd för överetablering och förstörd livsmiljö.

Likt de instängda däggdjuren i djurparkerna blir däggdjuret människan genom sitt allt onaturligare liv mentalt och känslomässigt allt sjukare. Det evolutionära förintelsehotet riktar sig främst mot kvinnor och barn som har den största reproduktionspotentialen. Men även det dödliga våldet mellan män ökar liksom det oprovocerade våldet och en oförklarlig lust att döda.

Avvikande sexuella beteenden som inte leder till avkomma tilltar i omfattning och abnorma beteenden normaliseras i allt snabbare takt. Skillnaden mellan manligt och kvinnligt blir mer diffust vilket medför att allt fler människor får svårare att avgöra sin könstillhörighet liksom att personalen på förlossningsklinikerna får allt svårare att avgöra ett nyfött barns kön.

För däggdjuret människans del förstärks förintelsemekanismen av droger och av att hon i allt snabbare takt avlägsnar sig från sitt mångmiljonåriga barndomshem och ursprung – naturen.