Vi Solens Barn International | We Children Of The Sun International

Amarnaepoken – solens tid

En unik händelse som hade kunnat förändrat världen och som når oss idag i form av en maskerad soldyrkan inom våra stora religioner inträffade i det forntida Egypten för mer än tre tusen år sedan.

Det hela började när en ung och radikal farao fick makten över det största egyptiska riket som någonsin existerat. Hans officiella namn var Amenhotep IV.

Redan under tidiga ungdomsår var han annorlunda. Han visade inget intresse för sport, jakt eller militära övningar. Ofta kunde man se honom vandra ner till Nilens strand tillsammans med sina älskade hundar för att med uppsträckta händer hälsa den uppgående Solen välkommen för en ny dag.

Strax efter sitt tillträde som farao efter sin fader Amenhotep III, egyptens störste och mäktigaste farao, lät han upphöja dyrkan av Solen till en egyptisk statsreligion och han lät byta sitt namn till Echnaton, vilket betyder ”den som behagar Solen”.

Trött på människors stridigheter, vidskepelser och den så kostbara illusionen om ett liv efter detta, som tusen år tidigare föranlett uppförandet av de väldiga pyramiderna, uppmanade han människorna att sluta tro på gudar, övernaturliga makter och ett liv efter detta för att i stället prisa Solen, livet, kärleken mellan människorna, barnen, det medlevande, naturens skönhet och den universella harmonin. Hans mål var en solfokuserad och bättre värld för allt levande.

På en helt ny plats som inte var besmittad av den gamla tidens vidskepelser lät han under sitt sjätte regeringsår grunda en ny stad – Echet-Aton – med ett soltempel i vilket inga överbyggnader fick hindra Solens strålar och där konstverken, lågrelieferna, visade hur livets andedräkt blåser genom alla varelser, från fåglarna som hälsar Solen med sina vingslag, till människorna och kungaparet.

Men redan efter sjutton år avled Echnaton, troligen mördad av sina forna motståndare, präster och militärer, som såg sin makt och sina rikedomar hotade av den kätterske faraon och hans drottning Nefertiti.

När de forna motståndarna återtagit makten lät de förstöra allt som påminde om det solfokuserade och existentiella nytänkandet. Solstaden och soltemplen jämnades med marken och anhängarna förföljdes och fördrevs ur Egypten.

Genom anhängarnas flykt ur Egypten kom Echnatons solfokuserade och humanistiska tänkande att föras ut över världen för att bland annat ge upphov till vår mest lysande, soldyrkande och livsbejakande forntid – vår yngre bronsålder. Och hans tankar når oss i dag i form av en maskerad soldyrkan inom judendomen, kristendomen och islam.

Ecnatons hymn till Solen finns nästan ordagrant återgiven i Psaltaren, vers 104. Och när prästen på söndagen (Soldagen!) läser den ”Aronitiska välsignelsen” över sin församling säger han: ”Må Herrens ansikte LYSA över Eder…”. Aron, som skrev denna bön till Solen ledde tillsammans med sin broder Moses israelernas flykt ur Egypten. Vi kan även höra hur bönen avslutas med ordet: ”Amen” som var namnet på en egyptisk solgud och farao (Amen-enhet). Byter vi ut ordet ”Herren” mot ”Solen” i böner, predikningar mm. faller pusselbitarna på plats!

Den strålande Solen över den tredelade altartavlan i våra kyrkor har båda sitt ursprung ur farao Echnatons hedniska och soldyrkande epok – Amarnaepoken – som denna korta men särpräglade tid har kommit att kallas. Likaså är ”nattvarden” som ges i våra kyrkor en kvarleva från solritualerna i Echnatons soltempel där människorna genom att förtära små symboliska solskivor sökte få del av Solens livgivande kraft under den mörka egyptiska natten. I dag kallas dessa symboliska solskivor för oblater.

Om Amarnaepoken fått fortgå hade världen sett annorlunda ut. Dagens natur- livsfientliga och kvinnoförtryckande religioner hade aldrig uppstått, hundratals miljoner människor hade sluppit att mista sina liv i korsets och månskärans tecken och biblioteket i Alexandria, som rymde tusenåriga och ovärderliga kunskaper, hade aldrig förstörts år 415 vilket kom att lägga världen i ett kunskapsmörker som varat till vår tid. För att visa sitt hat mot vetenskapen krossades tusentals stentavlor till grus och tusentals pergamentrullar brändes till aska av den tidens anhängare till vår tids stora religioner.

Och den sista föreståndaren för biblioteket, Hypatia – denna vackra kvinna – hudflängdes levande med snäckskal eller porslinsskärvor på order av en kristen ärkebiskop – Kyrillos – som sedan blev helgonförklarad för sitt barbariska verk.

Med vår tids kunskaper och med farao Echnaton som förebild fortsätter VI SOLENS BARN – FÖR EN BÄTTRE VÄRLD nu den solfokuserade och existentiella revolution som kunde ha förändrat värden redan för tre tusen år sedan. Som revolutionssymbol och för att finna varandra ute i samhället kommer vi att bära en bild av Echnaton eller Solen på våra kläder och fordon.