VI SOLENS BARN INTERNATIONAL

FÖR ETT EXISTENTIELLT UPPVAKNANDE – EN BÄTTRE VÄRLD.

WE CHILDREN OF THE SUN

ONE SUN – ONE LIFE – ONE EARTH
Welcome to We Children of the Sun International – Vi Solens Barn – för gemenskap och livspuls på nya existentiella tankevidder som mänskligheten aldrig tidigare nått och där vi möts i glädje över att finnas till oavsett sociala skillnader, ålder, kön eller hudfärg och där vi insett att vi bara har varandra och att vår stund på Jorden är en fantastisk stund i oändligheten – en sekund i evigheten.
Luisa prisar Solen från en strand på den portugisiska ön Madeira.

Vi har insett att Solen är källan till livet på Jorden och att Jorden är vårt enda hem i universums svarta och kalla väldighet och att vi är här nu efter ofattbara miljoner år av utveckling i urhavets och naturens sköte på vår Jord – att vi har urhavets salt i vårt blod, i våra ögons tårar och att vi har urhavets kalkvita byggnadsämne i vår benstomme liksom den finns i fiskarnas ben och snäckornas skal.

Vi vet att våra kroppar består av ”solmateria” och att vi är helt beroende av Solen för våra liv. Vi har insett att åldrande och död är obarmhärtiga förutsättningar för livets utveckling på Jorden och innebär för allt levande ett upphörande, en återgång till naturens soldrivna kretslopp, till mullen, molnen, vattnet och vindarna. Och vi har insett att det inte finns några gudar, inga övernaturliga makter, själavandring eller evigt liv – vi vet att inte ens Solen är evig.

Vi arbetar främst för ett existentiellt uppvaknande som visar vägen till en vänligare och bättre värld men även för att skapa en egen värld i världen – vi är främlingsmänniskor i dagens värld där våld, hat, vidskepelser, religioner, droger, egoism, girighet, trångsynhet mm. råder. Vi pratar inte ”samma språk”. Mer info. om vår värld i världen finner du i menyn.

Vår förebild är farao Echnaton som redan för mer än tre tusen år sedan försökte åstadkomma ett liknande existentiellt uppvaknande i det forntida Egypten men som mördades efter blott sjutton år.

Hade han lyckats hade världen sett annorlunda ut i dag – de naturfientliga och kvinnoförtryckande religionerna som behärskar människors tänkande i dag hade aldrig uppstått. Med Vi Solens Barn International sluts nu dessa, de tre mörkaste årtusendena i mänsklighetens historia och den solfokuserade och existentiella revolutionen fortsätter. Läs gärna mer om Amarnaepoken i menyn.

Det existentiella uppvaknandet är känslomässigt djupt revolutionerande – det tänder kärlekens heta låga till varandra och till allt medlevande och vi blir  glada som barn inför Solens ljus och värme och det tänder en stark revolutionskänsla mot däggdjuret människas egoism och girighet, känslokyla och dårskap som pinar det medlevande och som hotar förinta livet på Jorden.

Har även du vaknat ur den mångmiljonåriga existentiella okunskapen och vill möta likasinnade för känslodjup och solfokuserad gemenskap så hör av dig via kontaktlänken nedan eller ring om du vill få direkta svar på frågor eller om du vill utbyta tankar om livet, döden, universum mm. Du kan även ansluta dig till facebookgruppen Vi Solens Barn International.

Är du kvar i urtidens existentiella mörker och okunskap där kyrkklockor domlar, bönekvarnar mal, kvinnor stenas, schamaner mumlar, pendlar svänger och där vidskepelse, droger, egoism och girighet råder, så läs vidare på sidorna i menyn.

Om ett hundra år finns vi inte mer. Då har vi alla stigit som ett lätt dis ur krematorieugnarnas skorstenar eller blivit mull i kyrkogårdarnas jord – så låt oss ge varandra vänlighet och empati istället för våld och hat, egoism och girighet och låt oss sträcka våra armar i livsglädje mot den strålande och livgivande Solen och krama varandra i glädje över att vi finns till och att vi är samtida i livet.
Vi Solens Barn International – för en värld utan gränser och religioner.